Orientacións para os Estados membros. Desenvolvemento sostible integrado no medio urbano. Regulamento do FEDER (artigo 7)

Este é un documento de traballo elaborado polos servizos da Comisión. Sobre a base da lexislación aplicable da UE, ofrece orientacións técnicas aos profesionais e aos organismos que participan na supervisión, o control e a aplicación do programa dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos sobre o modo de interpretar e de aplicar a normativa da UE nesta materia. O obxectivo do presente documento é achegar explicacións e interpretacións dos servizos da Comisión sobre as devanditas normas a fin de facilitar a aplicación do programa e fomentar as boas prácticas.

Descargar documento

[…] Ler Máis