Programa Operativo Crecemento Sostible FEDER 2014-20

Este é o documento que permite articular o apoio do FEDER (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) ao desenvolvemento urbano sostible. Establece as regras que permiten apoiar as Estratexias Urbanas que desenvolvan as cidades.

Consultar o documento