Canle de participación

Fai a túa contribución!

Que farías para mellorar o desenvolvemento urbano de Ames?

Cubre o noso formulario de participación ou utiliza as nosas redes sociais para facernos chegar as túas suxestións.

  • Completa o formulario

De acordo co que establece a Lei orgánica 15/1999, de 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado que é responsabilidade do Concello de Ames. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Concello, situada na Praza do Concello, 2, 15220 Bertamiráns (A Coruña), ou ben mediante o formulario electrónico que se atopa na sede electrónica do Concello.