Contacto

¿Necesitas ponerte en contacto con nosotros?

Rellena nuestro formulario online para enviar un mensaje, trataremos de responder a tu mensaje lo antes posible.

  • Completa el formulario

De acordo co que establece a Lei orgánica 15/1999, de 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado que é responsabilidade do Concello de Ames. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Concello, situada na Praza do Concello, 2, 15220 Bertamiráns (A Coruña), ou ben mediante o formulario electrónico que se atopa na sede electrónica do Concello.