Expresións de interese de operacións aprobadas

O procedemento de selección de operacións da estratexia “Ames 2020” segue o disposto polo Organismo Intermedio de Xestión e a Autoridade de Xestión para a selección e a asignación de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do eixe de desenvolvemento urbano do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014–2020.

  • Proximamente poderá consultar as operacións aprobadas

Operacións aprobadas

Operacións aprobadas

Impulsa Ames

Informe de avaliación

Proximamente