Galería

  • Presentación á cidadanía. Obxectivo temático 9: "Inclusión social e loita contra a pobreza"
  • Presentación á cidadanía. Obxectivo temático 6: "Preservar e protexer o medio e promover a eficiencia dos recursos" e obxectivo 4: "Apoiar a transición a unha economía baixa en carbono en todos os sectores"
  • Presentación á cidadanía. Obxectivo temático 2: "Mellorar o uso e a calidade das TIC e mellorar o acceso a estas"
  • Xornada de mobilidade (25 de abril de 2018, Casa da Cultura O Milladoiro)
  • Galería de imaxes Impulsa Ames