Indicadores de produtividade

Os indicadores de produtividade están ligados a prioridades de investimento e son directamente proporcionais ao gasto realizado. Por esta razón, o seu valor inicial é nulo e vai acumulando valor a medida que van desenvolvéndose as operacións. Poden definirse como os bens e os servizos “comprados” no marco do Plan de implementación da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado (Edusi).