Informe de avaliación

O informe de avaliación ten como obxectivo medir o grao de execución do plan de implementación da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado conforme ao previsto, medíndose a eficacia e a eficiencia do proxecto na xeración de produtos e a consecución de resultados. Este informe conterá unha análise do seu impacto ou efectos, ademais dunha análise sobre a sustentabilidade das actuacións unha vez desapareza a axuda financeira do FEDER.

Área de descargas

Impulsa Ames

Informe de avaliación

Proximamente