Área de suxestións ou reclamacións

Que é a canle de suxestións ou reclamacións?

É un mecanismo a través do que se poden detectar as irregularidades que poidan poñer en risco o Concello e os traballadores que presten nel os seus servizos.

Este sistema permítelles aos empregados, cidadáns, provedores etc. do Concello, de forma confidencial, comunicar situacións irregulares que poidan coñecer.

  • Presentar suxestión ou reclamación

Evidencias, se aplica:

De acordo co que establece a Lei orgánica 15/1999, de 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado que é responsabilidade do Concello de Ames. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Concello, situada na Praza do Concello, 2, 15220 Bertamiráns (A Coruña), ou ben mediante o formulario electrónico que se atopa na sede electrónica do Concello.

De acordo co que establece a Lei orgánica 15/1999, de 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, informamos de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado que é responsabilidade do Concello de Ames. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais presencialmente, mediante comunicación escrita dirixida á sede do Concello, situada na Praza do Concello, 2, 15220 Bertamiráns (A Coruña), ou ben mediante o formulario electrónico que se atopa na sede electrónica do Concello.