Ames impulsa a
Innovación
Mobilidade
Participación
 
Ames impulsa a
Innovación
Mobilidade
Participación
 

Ames adopta o modelo europeo de desenvolvemento sustentable
respondendo aos retos de dimensión:

Social
Climática e enerxética
Ambiental
Económica
Demográfica

Traballamos a través de 4 obxectivos temáticos
con 10 liñas de actuación

OT2. Novas tecnoloxías

Mellorar o acceso, o uso e a calidade das tecnoloxías da información e a comunicación.

  • Programa de implantación progresiva da Administración electrónica e de servizos electrónicos.
  • Plan de aplicación das NTIC á xestión eficiente dos recursos e á prevención de riscos.

OT4. Cambio climático

Favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en todos os sectores.

  • Programa de mellora integral da mobilidade e a conectividade por transporte público.
  • Programa de creación dunha rede de carreiros escolares, deportivos e recreativos que favorezan a conectividade a pé e en bicicleta.
  • Programa de mellora dos índices de consumo de enerxía nas vías, infraestruturas e edificios públicos.

OT6. Medio natural

Conservar e protexer o medio e promover a eficiencia dos recursos.

  • Programa para a revitalización e valorización urbana dos núcleos de centralidade do municipio.

OT9. Inclusión social

Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza.

  • Creación dun centro multifuncional de lecer, cultura e promoción económica.
  • Programa piloto de unidades habitacionais de interese social.
  • Programa de dinamización e modernización comercial e emprendemento.
  • Programa Ames emprega e integra.

Últimos avances

Non hai publicacións relacionadas

Últimas noticias

VER TODAS

Programa de inserción laboral do Concello de Ames:

“Ames Integra e Emprega”